Logo Plusdent

Fotogalerie

Logo GABA International

S podporou GABA international

Důležité pokyny pro Vás

 

1/ Dodržujte bělící režim předepsaný Vaším lékařem.

Váš bělící režim je určen tak, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku, vzhledem k Vaší situaci bez podráždění zubů nebo dásní.

 

2) Nepřeplňujte Váš nosič bělícího gelu.

Nadměrné množství gelu může způsobit citlivost Vašich zubů nebo dásní na chlad nebo na teplo.

 

3) Délka Vašeho bělení je určena Vašim lékařem. Největší změny zabarvení se objeví v prvních dnech. Delší dobu ale trvá toto zabarvení stabilizovat.

 

4) Pokud víte, že Vaše zuby reagují na chlad nebo na teplo informujte o tom Vašeho lékaře.

Lékař může v tomto případě vhodně upravit plán Vašeho bělení.

 

5) Pokud začnou být Vaše dásně během bělícího procesu citlivé konzultujte tuto situaci s Vašín lékařem.

Váš lěkař určí příčinu tohoto stavu a způsob jak ho řešit.

 

6) Udržujte Vaše zuby bílé!

Omezte nebo lépe zcela ukončete používání produktů jako káva, čaj, nikotin a nápoje typu koly. Informujte se u svého lékaře na požití bělící pasty a Touch-up balení, které mohou účinek vybělení výrazně prodloužit.

 

Bezpečnostní pokyny

Oči: Pokud se dostane bělící gel do styku s Vašima očima, vyplachujte je opatrně teplou vodou po dobu asi pěti minut poté kontaktujte očního lékaře.

Trávicí ústrojí: Pokud polknete malé množství bělícího gelu nebo bělící zubní pasty může dojít k projímavému efektu. Při požití většího množství kontaktujte Vašeho lékaře.

Oděv: Pokud se bělící gel dostane do kontaktu s Vaším oděvem opláchněte ho ihned teplou vodou.

 

Aplikace

1/ Plnění nosiče z tuby

Pro snadnější aplikaci gelu odřízněte špičku tuby. Uvědomte si, že pokud uříznete špičku přiliš, z tuby může vytékat příliš gelu a hrozí tak přeplnění nosiče. Skladujte při pokojové teplotě.

 

2/ Nasazení nosiče a jeho nošení

Vlhkost ve Vašich ústech aktivuje Karbamid peroxid, který uvolňuje kyslík a odstraňuje tak Vaše skvrny. Tento proces je nejúčinnější
v prvních hodinách nasazení nosiče v ústech.

Než nasadíte nosič: vyčistěte si důkladně zuby normální zubní pastou, aby Vám mezi zuby nezůstaly žádné zbytky jídla.

Nasazení nosiče: nasaďte nosič na zuby tak, aby pevně přiléhal na celý zubní oblouk. Pokud se po nasazení vytlačí z nosiče přebytečný gel odstraňte ho způsobem zmíněným výše.

Nošení nosiče: ponechte nosič pevně nasazený na zubech. Během bělení nejeze nepijte, nekuřte a zbytečně neskřípejte zuby.

3a/ Doporučený režim bělení – denní bělení

Základní doporučený režim bělení je vhodný pro většinu pacientů. Lékař ale může určit jiný režim, který odpovídá lépe Vašim individuálním potřebám.

 

1. týden: ponechte nosič nasazený 1 hodinu ráno a 1 hodinu večer. Celkem tedy 2 hodiny denně, ale ne vcelku.

2. týden: ponechte nosič nasazený 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer.

 

3b/ Doporučený režim bělení – noční bělení

Nosič s gelem se aplikuje vždy na noc po dobu spaní. Všechny ostatní, výše zníněné zásady zůstávají zachovány Upozornění:

Při tomto způsobu bělení doporučujeme použiti bělicího gelu
o koncentraci 11 % a 16 %.

 

 4/ Způsob čištění

Čištění zubů: Zbytky gelu odstraňte ze zubů za pomoci kartáčku
a teplé vody. Po dobu jedné hodiny po sundání nosiče nejezte ani nepijte.

Čištění nosiče: Opláchněte nosič pod teplou vodou a vyčistěte zubním kartáčkem.

Potom uschovejte nosič v ochranném pouzdře.

Skladování gelu: Bělici gel uchovávejte za pokojové teploty. V temnu. Zabraňte působení přílišného tepla.

 

5/ Další postup po skončení bělení

Jak již bylo zmíněno, káva, čaj, nikotin a nápoje na bázi koly zbarvují zuby .Vyčištění zubů bezprostředně po požití těchto produktů může zabránit jejich pronikáni do zubní skloviny a zpomalit vznik zabarvení.

Správné používání ADH bělící pasty může efekt vybělení výrazně zlepšit. Informujte se také u Vašeho lékaře na použití Touch-up Kitu.

Nejčastější otázky

 

Do jaké míry moje zuby zesvětlí?

Ve většině případů můžete očekávat zesvětlení zhruba o 2 až 3 odstíny. Váš lékař zaznamená počáteční odstín před zahájením bělení a bude dále pečlivě sledovat průběh Vašeho bělení. Konečný výsledek se liší pacient od pacienta, protože na něho má vliv celá řada faktorů jako: struktura zubu, četnost a původ eventuálních skvrn a také Vaše návyky při stravování a pití. Je nutné vědět, že tetracyklinové skvrny a nerovnoměrná kalcifikace skloviny se vždy bělí obtížně.

 

Jak dlouho má nová barva vydrží?

Většina skvrn na Vašich zubech je zapříčiněna vlivem Vašich životních návyků jako pití kávy, čaje, kouření, pití nápojů obsahujících karamel a dalších potravin. Pokud budete i po bělení
v těchto návycích pokračovat, Vaše zuby se časem opět zabarví. Protože se struktura zubů a četnost požívání potravy, nápojů
a tabákových výrobků velmi liší člověk od člověka, je velmi obtížné přesně předpovědět dobu trvání výsledků bělícího procesu.

V ideálním případě výsledek Vašeho bělení vydrží až pět let, než začne být patrné opětné pozvolné zabarvení. Tuto dobu můžete výrazně prodloužit použitím bělící pasty a Touch-up kitu.

 

Mohou tuto proceduru absolvovat těhotné a kojící ženy?

Dosud nebyly prokázány žádné nebezpečné účinky bělícího procesu na těhotné a kojící ženy. Nicméně konzultujte tento Váš záměr
s Vaším ošetřujícím lékařem, který případně Váš režim bělení upraví.

 

Poškodí nějak bělení moje zuby?

Ne. Klinické a laboratorní testy prokázaly, že k žádným škodlivým vlivům na zuby při bělení nedochází.

 

Poškodí nějak bělení moje dásně?

Přeplňování nosiče, nedostatečné či špatné nasazení nosiče může způsobit podrážděni Vašich dásní. Při správném použití ale nehrozí Vašim dásním žádné vedlejší efekty (často dokonce při bělení dojde ke zlepšení jejich stavu).

 

Existují nějaké jiné vedlejší účinky?

Někteří pacienti popisují dočasnou citlivost zubů na chlad a teplo. Tyto jevy se nejčastěji objevují v prvém týdnu bělení. V takových případech Váš lékař navrhne takové podmínky léčení, aby došlo ke zmírněni této citlivosti.

 

Jak dlouho bělící proces trvá?

U denního režimu bělení zhruba 2 až 4 týdny, u nočního režimu je tato doba 4 až 6 dnů. Váš lékař Vám vždy určí individuální plán bělícího procesu z toho důvodu se tato doba může od této průměrné odchylovat.

 

Jak se tento způsob bělení liší od prostředků nabízených
v televizních reklamách nebo v drogeriích?

Bezpečné a účinné bělení zubů vyžaduje vždy dohled lékaře. Váš lékař Vám urči vhodnou koncentraci bělícího gelu, dohlédne na správné zhotovení nosiče gelu a monitoruje bělicí proces po celou dobu bělení. Prostředky nabízené ve výše zmíněných případech mohou obsahovat škodlivé kyseliny, které dráždí dásně a mohou poškodit sklovinu.Proto lékaři po celém světě volí výrobky firmy American Dental Hygienics, které zaručují efektivní a bezpečný průběh této procedury.

 

Návod k použití

Naplnění nosiče gelu

Plnění začněte na jednom konci tak, že vytlačíte malé množství gelu do nejhlubších oblastí nosiče. Po nasazení by se neměl nad hranou nosiče objevit žádný vytlačený gel.

Pokud se tak stane, odstraňte tento gel z dásní měkkým kartáčkem bez zubní pasty nebo vlhkým prstem, 2-3 x vypláchněte ústa a vodu vyplivněte.

 

Plnění nosiče ze stříkačky

Před aplikací gelu nejprve odstraňte uzávěr stříkačky a poté našroubujte aplikační koncovku.

Po použití vtáhněte píst stříkačky mírně zpátky tak, aby z koncovky nevytékal žádný gel.

 

Stříkačku s gelem skladujte při pokojové teplotě na místě bez přístupu světla.

 

Pokud používáte Trio Kit začněte s gelem o koncentraci 11 %.

Domácí bělení zubů

Copyright PLUSDENT s.r.o. © 2018. All rights reserved.