Logo Plusdent

Fotogalerie

Logo GABA International

S podporou GABA international

MUDr. Lenka Landová

MUDr. Eva Formanová

MUDr. Kateřina Živná

Vedoucí lékař

Katka Marfláková

Renata Kislíková

Irena Cmíralová

Bc. Jana Paďouková

prim. MUDr. Karel Kameník CSc.

MUDr. Zdeněk Karel

MUDr. Margarita Haasová

 

Bc. Lenka Houžvičková

Dis. Anna Šveňhová

Stanislava Pokorná

Soňa Vošmiková

Zuzana Bímová

Registrované zdravotní sestry

Implantologie

Ortodoncie

Dentální hygienistky

Laborantky

Lékaři

Absolvent Fakulty všeobecného lékařství
University Karlovy v Praze

 

Praxe

chirurgie, interna, stomatochirurgie,
praktický zubní lékař

Atestace ze zubního lékařství I. stupně

 

Odborný důraz

Estetická stomatologie, rekonstrukční stomatologie, protetika

 

Člen České stomatologické komory, Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař, Držitel osvědčení: Lékař - učitel, Držitel osvědčení: Odborný zástupce, Člen Spolku lékařů pražských, Člen  společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Člen České stomatologické Akademie, Absolvent Rudolfinské Akademie

Jaroslava Prágrová

Valentýna

Darivčáková

Absolvent Oboru stomatologie University Karlovy v Praze

 

Držitel Osvědčení způsobilosti
k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře

 

Odborný důraz

preventivní stomatologie, endodoncie, konzervativní stomatologie, protetika, chirurgie

 

Člen české stomatologické komory, Člen české stomatologické akademie

Absolvent LF UP Olomouc

 

Licence praktický zubní lékař

Držitel Osvědčeni odbornosti České stomatologické komory

 

Odborný důraz

konzervativni a estetická stomatologie

 

Hovoří anglicky

Copyright PLUSDENT s.r.o. © 2018. All rights reserved.