Náš tým

MUDr. Lenka Landová

Vedoucí lékař

Absolvent Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze

Praxe
chirurgie, interna, stomatochirurgie,
praktický zubní lékař

Atestace ze zubního lékařství I. stupně

Odborný důraz
Estetická stomatologie, rekonstrukční stomatologie, protetika

Členství
Člen České stomatologické komory, Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař, Držitel osvědčení: Lékař – učitel, Držitel osvědčení: Odborný zástupce, Člen Spolku lékařů pražských, Člen společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Člen České stomatologické Akademie, Absolvent Rudolfinské Akademie

MUDr. Eva Formanová

Absolvent Oboru stomatologie Univerzity Karlovy v Praze

Praxe
Držitel Osvědčení způsobilosti
k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře

Odborný důraz
preventivní stomatologie, endodoncie, konzervativní stomatologie, protetika, chirurgie

Členství
Člen české stomatologické komory, Člen české stomatologické akademie

Sestry

Kateřina Marfláková

Veronika Bělská

Irena Cmíralová

Bc. Jana Paďouková

Dentální hygiena

Dis. Anna Kučerová Šveňhová

MUDr. Lenka Landová

Vedoucí lékař

Odborná školení
Rentgenologie a zkouška z radiační ochrany/Magnetoterapie a neinvazivní laseroterapie/Anesteziologie a resuscitace/Endodoncie/Počítačové systémy/Vector/Vnitřní lékařství/Onemocnění sliznice dutiny ústní/Nesponové náhrady/Implantologie/HIV infekce/Estetická stomatologie/Nová analgetika a antibiotika/Bělení zubů/Škola orální hygieny/Kožní/Péče o diabetika/Ortodoncie/Čelistní kloub a jeho komplexní léčba/Legislativní normy/Alergický pacient/Výživa a její vliv na vznik zubního kazu/Morfologie povrchu zubní náhrady/Přímé kořenové nástavby/Celokeramické rekonstrukce/Onkologie a desítky dalších

Odborné stáže
Lichtenštejnsko – estetické výplně
BRD – protetika, keramické korunky,
Rakousko – protetika
Velká Británie – konzervační stomatologie
Lékařské fakulty UK Praha – Parodontologické odd. Stomatologické kliniky

MUDr. Eva Formanová

Odborná školení
Parodontologie/Endodoncie/Protetika – celkové náhrady/Dětská stomatologie/Ortodoncie/Onemocnění čelistního kloubu/Onkologie/Neodkladné stavy/Ošetřování pacientů se zdravotním hendikepem/Radiační ochrana/Novinky v ORL/Aktualizace vědomostí z vnitřního lékařství I- IV/Bělení zubů/Kožní lékařství/Estetická stomatologie